Totta vai tarua: kasvunsa päättäneet metsät?


Minulle henkilökohtaisesti ja tiedotusvälineissä on kerrottu, etteivät vanhat metsät kasva ja ne olisi uudistettava vajaatuottoisena. 

Luulin sellaisen metsän löytäneeni Petäjävedeltä samasta kantatilasta yhtiölle myydystä metsästä, mistä oma metsäni on lohkottu, ja johon yhtiön metsänhoitaja oli tehnyt koealoja joista kaksi löysin myöhemmin.

 

Kuva 1: koealan luonnotilainen metsä 1987.


Kuva 2:  Koealan opastetaulu 1987.

 

Kuva 2 on taulusta johon olen käsin kirjoittanut v 1987 tilanteen 26 v kasvun jälkeen kasvu on ollut 7 m3 vuodessa ilman kuolleiden puiden laskemista kasvuun. Ei suurta merkitystä olivat pieniä alikasvu puita.

Kun taulukosta laskee puiden paksuuskasvut  ja jakaa ne 26 vuodella saa vuotuisen paksuuskasvun jonka jakaa kahdella se on sädekasvu eli mäntyjen sädekasvu = 1,6 mm/v,  kuuset 0,7 mm/v. ja koivut 0,5 mm/v. Kun tällaista sädekasvua näyttää kenelle tahansa uskoo hän ettei metsä kasva jos ei ole perehtynyt kasvun suhteisiin,  joita on suomessa harvoja tai ei ollenkaan enne kuin perehdyin asiaan.

Kun aloitimme metsien harvennusta 1967 ja pyysimme MHY:n leimausta metsäämme jossa oli yli 3000 puuta hehtaarilla. Ensimmäiseksi lyötiin minulle lastu puunkyljestä ja näytettiin ettei metsä kasva ja on turha vajaatuottoisena harventaa ja esitettiin aukko hakkausta, kun sädekasvut olivat tosi pieniä. Kuitenkin tehtiin alaharvennus leimikoita koska muuhun ei ollut mitään mahdollisuutta jos olisi yrittänyt metsä olisi rauhoitettu 10 vuodeksi. 

Laskin omaan luonnontilaiseen metsääni  kasvun  v 2008 jossa oli puustoa 2233 kpl/ha, 574 m3/ha joka kasvaisi 2 mm sädekasvulla 23,3 m3 vuodessa joka  ei ole realistinen tuotto. metsälohkon kasvu oli 6,8 m3 eli alle millin sädekasvuja.

 

  

Koeala 2, harvennettu metsä (taulukko yllä):

Harvennettu koeala, josta poistettu ylimääräinen puustopääoma jonka pohjapinta-ala 14,26 m2. Ohje Tapion taskukirja 1986 minimi korjuun jälkeen 21 m2 eli hävitetty metsä, jos olisin yrittänyt tällaista hakkuuta. Vahinko etten kerinnyt mitata tämän koealan puustoa ennen hakkuuta, mutta arviota puustosta pidän aika luotettavana, katso kuva 4.

Arvioitu puiden keskipaksuus 29 cm ja pituus 25 m á 0,790 m3 yht. 358 m3 hehtaarilla kuvan ottoaikana 1993. 30 v kasvu 207 m3 6,9 m3/v puuston hinnat tukki á 50 € kuitu á 22 € lähtöpuusto 1963 5521 €. Puusto 1993 16539 €, 30 v tuotto 11018 € 367,27 €/v. Eikä ole tarvinnut uudistaa eikä vesoa. Vieressä 1960 luvun  uudistusaloissa ei vielä tehty ensiharvennuksia 1993, joissa puustoa vähän yli 100 m3. Jos Metsä-Piesalan metsistä olisi tehty tällaiset raiskiot, olisi niiden tuotto suot pois lukien 600 ha alalta ollut 30 vuodessa 6 610 800 €.  Oman metsäni raiskio koealan tappio 6 ha alalla 38 453 € kun pakotettiin aukon tekoon.


KUVA 4 KOEALA N: 2 METSÄ:


 

Yllä olevan koealan kuvat kuvasin marjareissulla 199,3 mutta en muiden kiireiden takia kerinnyt mitata puustoa ennen kuin yhtiö kerkesi hakata kummankin koealan metsän aukoiksi. Kuitenkin tämä artikkeli ja oman metsäni tuotot osoittaa, etteivät väitteet kasvunsa päättäneistä metsistä pidä paikkaansa, kun en ole sellaista löytänyt. On kyllä karuilla mailla huonosti kasvavia metsiä.

Esimerkiksi: jos kuiva kangas kasvaa 3 m3/ha ja sillä on puusto 23 cm rinnankorkeudelta 1,3 m ja sädekasvuksi lasketaan 2 mm, silloin puu kasvaa 18,4 litraa kpl ja 3000 litraa jaetaan sillä, saadaan runkoluvuksi 163 kpl/ha sekä puuston tilavuudeksi 63,57 m3  ja pohjapinta-alaksi 6,76 m2/ha sekä €- tuotoksi alkupääomalle 6,1 %. Ja alle tulisi jo melkein väkisin uusi taimisto.

Näin ei ole saanut tehdä missään tapauksessa, koska ohje pohjapinta-ala oli 14 m2 ennen uutta metsälakia 2014. Jos olisi metsän hakannut tähän harvuuteen, olisi tuomittu rikoksella saadusta hyödystä korvaukseen ja sakkoihin - ja on tuomittukin eräs metsänomistaja puolisoineen yhteisvastuullisesti. Syy METSÄRIKOS (8300/R00193/10 Rikoslaki 48a luvun 3§.n 1 momentin 1) kohta. Metsälaki 5 § ja 18 § 2 momentti. Keski-Suomen Käräjäoikeus: TUOMIO 12/585, annettu kansliassa 23.2 2012. Asiano: R 11/2542.

 

Arvo Kettunen       (4.12.2020)

 

Ps:  "Suomi on metsäosaamisen huippumaa", joidenkin mielestä.....

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti